Uniwersytet Warszawski
8 kwietnia 2017

Rada Naukowa

dr Katarzyna Jednoróg
Pracownia Psychofizjologii, Zakład Neurofizjologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr Grzegorz Krajewski
Zakład Psycholingwistyki, Katedra Psychologii Poznawczej, Wydział Psychologii, Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Joanna Rączaszek – Leonardi
Zakład Psycholingwistyki, Katedra Psychologii Poznawczej, Wydział Psychologii, Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Przemysław Tomalski
Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka, Wydział Psychologii, Uniwersytetu Warszawskiego