Uniwersytet Warszawski
8 kwietnia 2017

O wydarzeniu

Sympozjum Neurolingwistyczne to wydarzenie naukowe, które zgromadzi profesorów, doktorów, studentów i pasjonatów badań nad neuronalnymi podstawami języka i komunikacji. Zapraszamy do udziału 8 kwietnia 2017 roku w Centrum Nowych Technologii w Warszawie. Obecność potwierdzili znakomici goście, których biogramy zamieszczamy na stronie. Podczas Sympozjum chcielibyśmy nastawić się przede wszystkim na dyskusję – między wykładami zapewniamy czas na zadawanie pytań i dzielenie się uwagami. W zależności od zgłoszeń przewidujemy również przeprowadzenie sesji posterowej.

REGULAMIN
1. Sympozjum Neurolingwistyczne jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorami są: Studenckie Koło Naukowe Neurobiologii oraz Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem, oba działające przy Uniwersytecie Warszawskim.
2. W Sympozjum można uczestniczyć jako uczestnik aktywny (wygłaszający prezentacje lub prezentujący poster) lub jako słuchacz.
3. Zgłoszenia z abstraktami przyjmowane są do 8 marca 2017 roku, zgłoszenia słuchaczy – do 8 kwietnia 2017 roku.
4. Akceptacja zgłoszonego abstraktu do prezentacji ustnej bądź posterowej dokonywana jest przez Radę Naukową, w skład której wchodzą: dr Katarzyna Jednoróg, dr Grzegorz Krajewski, dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi oraz dr hab. Przemysław Tomalski
5. Prezentację ustną wygłosi tylko ograniczona liczba uczestników. Autorzy, których zgłoszenia nie zostaną przyjęte do prezentacji ustnej, dostaną propozycję prezentacji wyników w formie posterowej.
6. Jeden uczestnik może wygłosić tylko jedną prezentację ustną lub prezentację posterową
7. Certyfikat uczestnictwa będzie wydawany tylko uczestnikom aktywnym.
8. Słuchacze mogą otrzymać certyfikat uczestnictwa tylko jeśli poinformują organizatorów o tym, że chcą taki otrzymać do dnia 6 kwietnia 2017 roku.
9. Maksymalny rozmiar posteru to A0 wertykalny. Możliwa jest prezentacja multimedialna, ale organizatorzy nie zapewniają wyświetlacza.
10. Po wydarzeniu uczestnicy są zobowiązani do zdjęcia swoich posterów. W innym przypadku postery przechodzą na własność organizatorów.
11. W celach promocyjnych podczas Sympozjum mogą być robione zdjęcia oraz nagrywane filmy video.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji, miejscu i czasie.
13. Uczestnicy rejestrując się na wydarzenie wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.