Uniwersytet Warszawski
8 kwietnia 2017

Goście

 

Dr Magdalena W. Śliwińska
Imperial College London/University College London

Dr Magdalena Śliwińska uzyskała doktorat w Departamencie Psychologii Eksperymentalnej na University College London na podstawie badań nad neuroanatomią procesu czytania. Obecnie, dr Śliwińska odbywa Staż Podoktorski w Departamencie Medycyny na Imperial College London, gdzie bada neuronalne podstawy uczenia języka u zdrowych jednostek, jak i u pacjentów z afazją poudarową. W swoich badaniach wykorzystuje metody takie jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) i funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI)

Dr Jakub Szewczyk
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

Dr Jakub Szewczyk pracuje jako post-doc w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (laboratorium LangUsta). Interesuje się szeroko pojętą psycholingwistyką i neurolingwistyką. Za pomocą EEG bada jakie procesy poznawcze zachodzą w mózgu podczas percepcji języka. W szczególności interesuje go jak w ciągu zaledwie pół sekundy mózg jest w stanie w pełni zrozumieć znaczenie kolejnych słów prezentowanych w zdaniu. Oprócz tego zajmuje się dwujęzycznością, a także rozwojem wiedzy fonologicznej i leksykalnej u dzieci. Ukończył doktorat w Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour w Nijmegen. Jest kierownikiem 2 grantów NCN/MNiSW i współwykonawcą w 7 kolejnych.

Dr Zofia Wodniecka
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

Zofia Wodniecka jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie od 2010 kieruje Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta (www.langusta.edu.pl). Laboratorium powstało dzięki uzyskanemu subsydium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Naukowo zajmuje się konsekwencjami poznawczymi, a także procesami umysłowymi towarzyszącymi posługiwaniu się językami. Odbyła wiele staży w zagranicznych ośrodkach badawczych, m.in. była stypendystką Fulbrighta na Pennsylvania State University w USA, odbyła dwuletni staż podoktorski na York University i w Rotman Research Institute w Toronto, w 2009 otrzymała australijskie stypendium Go8 European Fellowship, które pozwoliło jej spędzić pół roku na University of New South Wales i prowadzić badania wśród Polonii w Sydney. Ostatnie dwa lata spędziła w Center for Language Studies na Penn State University w USA. W latach 2010-2013 była członkiem zarządu europejskiego programów współpracy międzynarodowej: COST Action IS0804 ‘Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment’ (Bi-SLI; http://bi-sli.org). Jest autorką wielu tekstów z zakresu dwujęzyczności (http://www.psychologia.uj.edu.pl/index.php/site/employee/zofia_wodniecka-chlipalska); Propaguje też wiedzę o dwujęzyczności wśród rodziców i nauczycieli prowadząc warsztaty, a także zajmując się redakcją naukową serwisu informacyjnego „Wszystko o dwujęzyczności” oraz strony dwujęzycznosc.info.